The price of shame

”Public shaming as a blood sport has to stop,” says Monica Lewinsky. In 1998, she says, “I was Patient Zero of losing a personal reputation on a global scale almost instantaneously.” Today, the kind of online public shaming she went through has become constant — and can turn deadly. In a brave talk, she takes a hard look at our online culture of humiliation, and asks for a different way.

Kram på er därute 

Annonser

Den enkla sanningen om min egna kroppsuppfattning #blogg100 98

Idag vill jag reblogga ett ämne som för mig är ett viktigt ämne.
Detta med ätstörning har egentligen inget med vikt att göra, ofta ligger det något djupare bakom detta. Jag själv, även vid 46-års ålder och massa terapi, kämpar fortfarande med det. Jag har återfall, nu kanske det inte är lika svårt att bryta längre själv, men jag vet att jag alltid kommer att få leva med detta.
Kram img_3588-54

Tassartyst

Jag har alltid haft en skev kroppsuppfattning med tiden frångick jag från den, insåg att jag borde få hjälp med den. Ofta glöms det av att den som inte är smal kan ha svåra ätstörningar. Jag har aldrig blivit för smal min kropp säger stopp och jag finner andra sätt att finna kontroll. För problem med mat eller träning har egentligen inget att göra med ätstörningar utan med kontroll.

Ofta då jag börjat träna så har det vart en positiv eller negativ händelse som fått mig att försöka få kontroll på citatnågot i mitt liv, ni förstår min syn på mig och min vikt är sjukt. Jag har inte vägt mig sedan jag födde sonen och innan det någon gång i början av 90-talet. Sant och ja jag vet vad du tänker

– Varför?

Jag vet inte helt säkert hur det startade men de första minnena är från skoltiden, lite…

View original post 1 075 fler ord

Något som ofta händer tyvärr 

Jag har alltid vart väldigt intresserad över hur människor beter sig mot varandra. Och med min (ungdoms)tid i skolan med mobbningen så är har jag väldigt svårt för folk som utnyttjar andra. 

Nu har jag utnyttjat nätet för att finna olika sätt att skriva detta. 

 

Härskarteknik

Härskartekniker kan användas på många sätt. 

 • Tolkningsföreträde – Någon anser sig veta bättre och tar orden från dig.
 • Stereotypisering – Att bli bestraffad om du inte håller dig inom ramarna.
 • Sexuella trakasserier – Sexuella antydningar eller närmanden.
 • Tillmötesgående motstånd – Dubbla budskap. Falsk vänlighet. 
 • Motsatser – Säga en sak och mena det mot- satta. Du ska förstå vad som menas.
 • Nedvärderingar – Att göra något mindre än det verkligen är.
 • Jante – Du ska inte tro att du är något. Att för- minska sig själv och andra. 

Exempel på härskartekniker 

 

 1. Osynliggörande – Att tysta, marginalisera eller ignorera personer.  Exempel: Någon tar upp det som någon just sagt som om det vore en egen idé eller tar ordet trots att någon annan just börjat prata.  På ett möte börjar de andra skrapa med stolarna, bläddra i sina papper, viska eller gäspa när någon får ordet.
 2. Förlöjligande – Att framställa åsikter eller perso- ner som löjliga eller oviktiga. Exempel: En person skrattar åt någons uttal och säger att vederbörande låter som en karaktär i en kul TV-serie (när vederbörande hade något viktigt att säga).
 3. Undanhållande av information – Att utestänga någon genom att undanhålla viktig information. Exempel: Personer låter någon förstå att de haft ett möte där vederbörande borde ha varit med. Beslut som skulle fattas vid ett möte har redan fattats tidigare i informella sammanhang, dit inte alla berörda haft tillträde.
 4. Dubbelbestraffning – Att bestraffa eller visa missnöje oavsett vad personen väljer att göra.      
 5. Som man: att beskyllas för att inte ta ansvar för hem och barn, men kallas omanlig om man stannar hemma.
 6. Som kvinna: att välja att vara hemma med sina barn framför att gå på ett kvällsmöte och därmed betraktas som oseriös, men närvarande på mötet kallas för ”dålig mamma” som valt bort att vara hemma med sina barn.
 7. Påförande av skuld och skam – Att få någon att skämmas för sina egenskaper eller antyda att ett påhopp är den utsattas eget fel. Exempel: Trots att man inte informerats om det där mötet, får man höra att man själv borde tagit reda på när det var.                         Ingen lyssnar på vad man säger under mötet och man känner det som att man uttryckt sig på ett dumt eller otydligt sätt.                              Man blir avbruten gång efter annan mitt i en mening, får därmed känslan av att det man säger saknar betydelse. Om man talar när någon annan gör en tankepaus blir man anklagar för att avbryta.                    Att bli kritiserad för att inte följt informella regler som inte var uttalade och kanske hittats på i samband med kritiken.
 8. Objektifiering – Att kommentera eller diskutera någons utseende i irrelevanta sammanhang. 
 9. Våld och hot om våld – Att hota eller utnyttja sin fysiska styrka för att få sin vilja igenom.
 10. Splittring – T.ex. säga att kvinnor inte kan samarbeta i avsikt att inte få dem att organisera sig. 

  
Och nu lite positivt som man kan använda sig i mot dem som håller på med detta ❤

En grupp doktorander vid Stockholms universitet har formulerat fem motstrategier

 1. Taga plats
 2. Ifrågasättande
 3. Korten på bordet
 4. Bryta mönstret
 5. Intellektualisera

De har även formulerat fem bekräftartekniker:

 1. Synliggörande
 2. Respekterande
 3. Informera
 4. Dubbel belöning
 5. Bekräfta rimliga normer

(Källa bl.a. Wikipedia) 

Kram på er där ute